Formularz reklamacji rękojmia

  Dane zgłaszającego reklamację:

  Imię i nazwisko:

  Numer NIP (jeśli przedsiębiorca):

  Nazwa firmy:

  Adres (z którego ma zostać odebrany reklamowany produkt):

  Ulica:

  Nr domu:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Telefon:

  Adres poczty elektronicznej (e-mail):

  Nr reklamowanego zamówienia:

  Nr dokumentu sprzedaży (paragon lub fakturar):

  Data nabycia :

  Data stwierdzenia wad:

  Oświadczam iż podany w formularzu adres mailowy jest przeze mnie używany i stanowi zwykły środek komunikacji. Równocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej reklamacji na wskazany adres elektroniczny, ze skutkami doręczenia.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AGAS Sp. z o.o. w celu rozpatrzenia reklamacji. Wiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji reklamacji.

  Oświadczenie dotyczące reklamacji towaru

  Nazwa:

  Indeks katalogowy:

  Ilość:

  Dokładny opis wad i okoliczności ich powstania oraz wykrycia:

  Określenie żądania zgłaszającego reklamację:

  Jako dowód zakupu reklamowanego towaru przedkładam (proszę zaznaczyć wybraną opcje):

  W przypadku wątpliwości prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Regulaminie naszego Sklepu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 723 78 11 lub na adres e-mail: sklep@agas.pl

  [recaptcha]