Formularz odstąpienia od umowy

  Zwracane towary (nazwa, ilość):

  Informacje

  Imię i nazwisko klienta:

  Adres e-mail:

  Nr telefonu:

  Nr zamówienia:

  Nr dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura):

  Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona należność za toawr:

  Właściciel rachunku bankowego:

  Data otrzymania towaru:

  Oświadczam iż podany w formularzu adres mailowy jest przeze mnie używany i stanowi zwykły środek komunikacji. Równocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej reklamacji na wskazany adres elektroniczny, ze skutkami doręczenia.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AGAS Sp. z o.o. w celu rozpatrzenia reklamacji. Wiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji reklamacji.

  ..................................................................... podpis klienta
  (wymagany tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Uwaga! Do zwracanego produktu prosimy dołączyć dowód zakupu.


  W przypadku wątpliwości prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Regulaminie naszego Sklepu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
  +48 22 723 78 11 lub na adres e-mail: sklep@agas.pl

  [recaptcha]