Formularz odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Informacje

Data zawarcia umowy/odbioru:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów):

Data:

Oświadczam iż podany w formularzu adres mailowy jest przeze mnie używany i stanowi zwykły środek komunikacji. Równocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej reklamacji na wskazany adres elektroniczny, ze skutkami doręczenia.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AGAS Sp. z o.o. w celu rozpatrzenia reklamacji. Wiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji reklamacji.