Poniższy regulamin współpracy dotyczy transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami

ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać drogą:

Wszystkie zamówienia przekazane do naszego biura handlowego w Regułach są podstawą do realizacji.
W przypadku produktów technicznych radzimy skontaktować się najpierw z naszym działem handlowym celem ustalenia prawidłowych elementów do systemu.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA OGÓLNY XLS

ZMIANA PRODUKTÓW I ICH MODYFIKACJA

Aby zapewnić stały rozwój produktów oferowanych przez naszych dostawców, zastrzegamy sobie prawo zmodyfikowania pewnych cech produktów względem katalogu, może to dotyczyć np. minimalnych różnic kolorystycznych. Różnice te mogą również występować ze względu na nieujawnione błędy drukarskie.

MINIMALNE ILOŚCI

Zamówienia są realizowane w ilości minimum jednego opakowania zbiorczego lub jego wielokrotności. AGAS zastrzega sobie prawo doliczenia 10% do cen podanych w cenniku, w przypadku rozpakowania opakowania zbiorczego. AGAS ma prawo do zaokrąglania ilości do pełnych opakowań bez uprzedniego informowania o tym klienta, a klient taki stan rzeczy akceptuje.

TRANSPORT

Jeśli nie jest to inaczej umówione transport organizuje AGAS, a kupujący zgadza się na dostawę poprzez firmę kurierską, z która AGAS ma podpisaną umowę.

PŁATNOŚCI

Płatności ustalane są indywidualnie z klientem poprzez naszych przedstawicieli handlowych. Aby uzyskać tzw. kredyt kupiecki z odroczoną płatnością niezbędne jest przekazanie nam dokumentów założycielskich firmy.
AGAS zastrzega sobie termin 2 tygodni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie kredytu kupieckiego. Za wszelkie opóźnienia w wykonaniu płatności na rzecz AGAS będą wystawiane odpowiednie noty odsetkowe zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

Zakładki Finansowanie zakupów na raty.

PRAWO WŁASNOŚCI

W przypadkach odroczenia terminów płatności, do momentu całkowitej zapłaty za towar, pozostaje on własnością firmy AGAS, nawet wówczas, jeśli został on zespolony lub poddany obróbce sam lub łącznie z innymi towarami należącymi do klienta.

ZWROTY

Każdy zwrot towaru musi być uprzednio zaakceptowany przez AGAS w formie pisemnej poprzez nasz Dział Handlowy. Jeżeli forma pisemna zwrotu jest zaakceptowana przez nasz Dział Handlowy, to towar ma być zwrócony na koszt zwracającego, a firma AGAS potrąci sobie odpowiednio:
  • - 15% za towary nienaruszone, gotowe do dalszej odsprzedaży w oryginalnych opakowaniach
  • - 25% za towary nieuszkodzone, ale wymagające przepakowania
  • - 30% za towary wymagające inspekcji pod kątem jakości i przepakowania chyba, że koszty przepakowania mają wartość wyższą niż zwracany towar.

Wszelkie towary, które zrealizowane były jako zamówienia specjalne nie będą przyjmowane do zwrotu. AGAS zastrzega sobie prawo do terminu rozliczenia z klientem zwracającym towar do 14 dni od przyjęcia ich na magazyn główny. Po tym czasie wystawia fakturę korektę, i tylko potwierdzone, podpisane i zwrócone do AGAS dokumenty są podstawą do skompensowania należności lub wypłacenia pieniędzy za zwrot. AGAS ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu bez podania przyczyny. Zwroty towarów nie będą rozpatrywane po upływie 12 miesięcy od daty sprzedaży zwracanych towarów.

WARTOŚĆ MINIMALNA ZAMÓWIENIA

Nie stosujemy limitów, od których realizujemy zamówienia. Wartość zamówienia jest jednak podstawą do doliczenia kosztów transportu przez zewnętrznego przewoźnika. W przypadku zamówienia artykułów nadających się do wysłania przesyłką jednopaczkową o wartości poniżej 300 zł netto koszty transportu pokrywa kupujący. W przypadku towarów na zamówienie kupujący pokrywa również koszty transportu zagranicznego.

CENY

Ceny przedstawiane przez dział handlowy mogą ulec zmianie w każdym momencie. Szczegółowe ceny dla firm stale współpracujących z nami ustalają indywidualnie nasi przedstawiciele handlowi. Podawane ceny są cenami netto, bez podatku VAT. Cenniki dla firm i instytucji stale z nami współpracującymi są wyrażane w walucie EUR netto, a na złotówki przeliczane są w dniu wystawienia faktury po kursie z dnia jej wystawienie, tabela C NBP kurs sprzedaży waluty przez bank.

Ceny w sklepie internetowym www.sklep.agas.pl są wyrażone w walucie PLN i zawierają podatek VAT.

WARUNKI DOSTAWY

AGAS zobowiązuje się do realizacji zamówień tak szybko jak to możliwe. Maksymalny orientacyjny czas realizacji zamówień to 48h przy zamówieniach typowych. Wszystkie zamówienia nietypowe realizowane są w wydłużonym terminie za porozumieniem stron. Jednocześnie AGAS ma prawo wydłużenia czasu realizacji zamówień w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych. Wydłużenie czasu realizacji dostawy nie rości żadnych praw do kompensacji strat poniesionych z tego tytułu.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z DOKUMENTEM WYDANIA

Wszelkie niezgodności powinny być zgłaszane na piśmie, faksem lub mailem (basia@agas.pl), w przeciągu 48 godzin od otrzymania towaru. Reklamacje ustne nie będą rozpatrywane.

E-FAKTURA

Zachęcamy do korzystania z usługi E-FAKTURA umożliwiającej otrzymywanie pocztą elektroniczną (e-mail) faktur w formie elektronicznej. Usługa jest wygodna, niesie ze sobą wiele korzyści m.in.:
  • - pozwala na szybkie przesyłanie dokumentów,
  • - łatwe przechowywanie oraz archiwizację dokumentów,
  • - oszczędzamy papier, a co za tym idzie lasy. ecoimg

REKLAMACJE

Każda reklamacja musi być spisana protokołem i wysłana listem lub faksem bezpośrednio do AGAS zaraz po ujawnieniu wad. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie w terminie do 30 dni. Wartość reklamacji w żadnym przypadku nie może przekroczyć ceny zapłaconej za towar przez nabywcę. Klient nie ma prawa do wstrzymywania zapłaty za towar z powodu reklamacji. AGAS ma prawo zażądać zwrotu zareklamowanego towaru. Reklamacje prosimy przesyłać mailem na adres: reklamacje@agas.pl.
PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

GWARANCJA

AGAS udziela rocznej gwarancji na zakup towarów, pod warunkiem prawidłowego ich instalowania, eksploatowania i przechowywania.

MIEJSCE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy jest jedynym właściwym organem rozstrzygającym wszelkie kwestie sporne przy współpracy z naszą firmą.

Liczymy na miłą współpracę i zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

Dział Handlowy AGAS