Formularz reklamacji w ramach udzielonej gwarancji

  Dane zgłaszającego reklamację:

  Imię i nazwisko:

  Numer NIP (jeśli przedsiębiorca):

  Nazwa firmy:

  Adres (z którego ma zostać odebrany reklamowany produkt):

  Ulica:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Telefon:

  Adres poczty elektronicznej (e-mail):

  Nr reklamowanego zamówienia:

  Nr dokumentu sprzedaży (paragon lub fakturar):

  Data nabycia :

  Data stwierdzenia wad:

  Oświadczam iż podany w formularzu adres mailowy jest przeze mnie używany i stanowi zwykły środek komunikacji. Równocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej reklamacji na wskazany adres elektroniczny, ze skutkami doręczenia.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AGAS Sp. z o.o. w celu rozpatrzenia reklamacji. Wiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji reklamacji.

  W przypadku wątpliwości prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Regulaminie naszego Sklepu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 723 78 11 lub na adres e-mail: sklep@agas.pl

  Oświadczenie dotyczące reklamacji towaru

  Nazwa:

  Indeks katalogowy:

  Ilość:

  Dokładny opis wad i okoliczności ich powstania oraz wykrycia:

  Określenie żądania zgłaszającego reklamację (proszę zaznaczyć wybraną opcję):

  - Adres do wysyłki:

  - Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona należność za towar:

  - Właściciel rachunku bankowego:

  Jako dowód zakupu reklamowanego towaru oraz prawidłowego serwisowania, zgodnie z warunkami gwarancji przedkładam (proszę zaznaczyć wybraną opcję):

  Data i podpis klienta (tylko data, jeśli elektronicznie)

  Uwaga!
  Reklamacja nie będzie uznana bez załączenia dowodu zakupu produktu oraz poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

  W przypadku wątpliwości prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Regulaminie naszego Sklepu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 723 78 11 lub na adres e-mail: sklep@agas.pl

  [recaptcha]